Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 276 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
44. Pháp Hội Bửu Lương Tụ - Tỳ Kheo Khất Thực và Phất Tảo y Tỳ Kheo
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
44. Pháp Hội Bửu Lương Tụ - Doanh Sự Tỳ Kheo và A lan Nhã Tỳ Kheo
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
44. Pháp Hội Bửu Lương Tụ - Tỳ Kheo và Chiên Đà La Sa Môn
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
44. Pháp Hội Bửu Lương Tụ - Sa Môn
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
43. Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - B
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
43. Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát - A
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
42. Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Sở Vấn
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
41. Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
40. Pháp Hội Tịnh Tín Ðồng Nữ
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 6 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
39. Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Gỉa - C
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 6 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
39. Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Gỉa - B
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
39. Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Gỉa - A
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
38. Pháp Hội Ðại Thừa Phương Tiện - C
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 6 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
38. Pháp Hội Ðại Thừa Phương Tiện - B
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
38. Pháp Hội Ðại Thừa Phương Tiện - A
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
37. Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
36. Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Xưng Tán Phó Pháp
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 7 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
36. Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Thần Thông Chứng Thuyết
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 15 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
36. Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Phàm Phu Tướng
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
36. Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử - Nhị Thừa Tướng
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

... 3 4 5 6 7 ...

 

Hộp nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập: 74
  • Hôm nay: 3221
  • Tháng hiện tại: 107136
  • Tổng lượt truy cập: 28511762
Xem bản: Desktop | Mobile