Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
Câu 20: Sự khác biệt giữa cúng dường Tam Bảo Và Trai Tăng

Câu 20: Sự khác biệt giữa cúng dường Tam Bảo Và Trai Tăng

Hỏi: Sự phát tâm cúng dường Tam Bảo và cúng dường Trai Tăng giống nhau và khác nhau như thế nào ?

Đăng lúc: 13-12-2011 08:37:24 AM | Đã xem: 1237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hỗ Trợ , Câu hỏi Phật pháp
Câu 19: Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả Phật ra đời

Câu 19: Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả Phật ra đời

Hỏi: Cùng là nói lên ý nghĩa Phật ra đời, tiếng Anh chỉ dùng một từ là Buddha Birthday, trong khi đó thì tiếng Việt của chúng ta lại dùng nhiều từ ngữ diễn tả quá, nào là đản sanh, giáng sanh, thị hiện, xuất thế, lâm phàm, giáng trần v.v...Vậy xin hỏi: ý nghĩa của mỗi từ ngữ nầy như thế nào? Và nó có giống nhau hay là khác nhau?

Đăng lúc: 13-12-2011 08:34:02 AM | Đã xem: 1214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hỗ Trợ , Câu hỏi Phật pháp
Câu 18: Sự khác biệt giữa Phật Đản và Phật Lịch

Câu 18: Sự khác biệt giữa Phật Đản và Phật Lịch

Hỏi: Giữa Phật Lịch và Phật Đản khác nhau như thế nào ?

Đăng lúc: 13-12-2011 08:26:32 AM | Đã xem: 1202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hỗ Trợ , Câu hỏi Phật pháp
Câu 17: Vấn Đề Quỷ Thần

Câu 17: Vấn Đề Quỷ Thần

Hỏi: Đạo Phật là đạo giác ngộ. Mọi sự mê tín không bao giờ đạo Phật chấp nhận. Thế thì xin hỏi: Tại sao chúng tôi thấy rãi rác trong các kinh lại có nêu ra các vị Thần, như Thiên Thần, lâm Thần, thọ Thần, Quỷ, Thần v.v... điều nầy, có ý nghĩa gì ? Có phải Phật giáo cũng tin có Quỷ, Thần mơ hồ hay không? Và có phải Phật giáo cũng tin tưởng vào đa Thần giáo không?

Đăng lúc: 12-12-2011 10:35:20 AM | Đã xem: 1314 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hỗ Trợ , Câu hỏi Phật pháp
Câu 16: Chư thiên thỉnh Phật thuyết pháp

Câu 16: Chư thiên thỉnh Phật thuyết pháp

Hỏi: Ai cũng biết, Đức Phật vì lòng từ bi, nên Ngài mới thị hiện ra đời để hóa độ chúng sanh. Đã thế, thì lẽ ra, sau khi Ngài chứng quả đạt đạo rồi, phải đi thuyết pháp hoằng hóa độ sanh ngay, chớ tại sao lúc đầu Ngài có ý là muốn nhập diệt, rồi phải chờ đợi chư Thiên cung thỉnh Ngài, bấy giờ Ngài mới chiều theo ý chư Thiên mà đi hoằng hóa. Xin hỏi: Như thế, thì có trái với bản nguyện hay bản hoài ban đầu của Ngài khi ra đời không ?

Đăng lúc: 12-12-2011 09:57:44 AM | Đã xem: 1406 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hỗ Trợ , Câu hỏi Phật pháp
Câu 15: Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân

Câu 15: Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân

Hỏi: Nhìn phù hiệu bánh xe có 12 căm, có người nói, đó là bánh xe luân hồi. Họ giải thích 12 căm là tượng trưng cho Thập nhị nhân duyên. Có người lại nói, đó là bánh xe Chuyển pháp luân. Xin hỏi: Qua 2 điều nói trên, không biết điều nào đúng ?

Đăng lúc: 12-12-2011 09:51:21 AM | Đã xem: 1452 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hỗ Trợ , Câu hỏi Phật pháp
Câu 14: Ý nghĩa tràng hạt

Câu 14: Ý nghĩa tràng hạt

Hỏi: Là một phật tử tu theo pháp môn niệm Phật, con thường lần tràng hạt để niệm Phật. Tuy nhiên, thú thật là con chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó như thế nào. Tại sao phải xâu kết làm 108 hạt, mà không phải là 107 hay 109? Như vậy, 108 có ý nghĩa gì? Và tại sao khi niệm Phật, tay cần phải lần chuỗi? Nó có công dụng gì cho việc diệt trừ phiền não không?

Đăng lúc: 12-12-2011 09:46:29 AM | Đã xem: 1499 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hỗ Trợ , Câu hỏi Phật pháp
Câu 13: Sự thờ Phật khác nhau giữa Nam Bắc Tông Phật Giáo

Câu 13: Sự thờ Phật khác nhau giữa Nam Bắc Tông Phật Giáo

Hỏi: Cùng tu theo đạo Phật, nhưng không hiểu sao giữa Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông lại thờ phụng Phật khác nhau ở trong các chùa. Bên Nam Tông thì chỉ thờ duy nhứt một tượng Phật Thích Ca và các vị A la hán, giống người Ấn Độ. Ngược lại, Phật giáo Bắc Tông, ngoài việc thờ đấng Trung Tôn đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra, còn thờ nhiều tượng Phật và Bồ tát khác nữa.

Đăng lúc: 12-12-2011 09:41:04 AM | Đã xem: 1686 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hỗ Trợ , Câu hỏi Phật pháp
Câu 12: Phúng điếu người chết có mắc nợ hay không?

Câu 12: Phúng điếu người chết có mắc nợ hay không?

Hỏi: Tôi thấy có một vài đám tang trong giới Phật tử của mình, thân quyến có viết cáo phó là: “Miễn Phúng Điếu”, (không nhận tiền) hỏi ra, thì họ nói: Nếu nhận tiền, thì người chết phải mắc nợ. Vậy xin hỏi: nhận tràng hoa người ta phúng điếu, thì người chết có mắc nợ hay không? Và nếu so sánh giữa tiền và tràng hoa, thì cái nào có lợi ích thiết thực hơn?

Đăng lúc: 12-12-2011 09:01:57 AM | Đã xem: 1338 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hỗ Trợ , Câu hỏi Phật pháp
Câu 11: Ý nghĩa Phật bước đi bảy bước

Câu 11: Ý nghĩa Phật bước đi bảy bước

Hỏi: Khi đức Phật ra đời, Ngài bước đi bảy bước rồi dừng lại mà không bước tám bước hay sáu bước, rồi trên mỗi bước lại có một hoa sen. Vậy xin hỏi: bảy bước là tượng trưng cho ý nghĩa gì ?

Đăng lúc: 10-12-2011 03:22:48 PM | Đã xem: 1296 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hỗ Trợ , Câu hỏi Phật pháp
  Trang trước  1 2 3 ... 19 20 21  Trang sau
 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 46
  • Hôm nay: 10707
  • Tháng hiện tại: 534402
  • Tổng lượt truy cập: 28362351

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile