THÍCH giống người hay MUỐN giống chó?

THÍCH giống người hay MUỐN giống chó?
Quý thiện hữu THÍCH giống người hay MUỐN giống chó? CHỈ ĐƯỢC LỰA CHỌN TRONG HAI ĐIỀU ĐÓ.
- Tên nghịch tử trố mắt.
- Ông thầy với cái roi mây treo trên vách.
- Tên nghịch tử vội nói: thế thì con muốn giống chó.
- Ông thầy vội xoay mặt vào vách (cười tủm).
- Tên nghịch tử thoát được một trận đòn.
Về sau có người hỏi tại sao anh muốn giống chó? Tên nghịch tử thật thà đáp: vì con không muốn phải đốt đuốc đi tìm người.

Tác giả bài viết: Sưu tầm