Hoa Vô Ưu - Tập 4

Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa thượng Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu Thích Thanh Từ.
Hoa Vô Ưu - Tập 4
MỤC LỤC

Lời đầu sách
Đạo Phật là đạo giác ngộ
Tùy duyên nhi bất biến
Phăng tìm cội gốc của đạo Phật
Đạo Phật là đạo diệt khổ
Đãi cát tìm vàng
Tại sao chúng ta phải ngồi thiền?
Đạo Phật nói thẳng lẽ thật
Pháp tu căn bản của hệ Nam tông và pháp tu căn bản của hệ Bắc tông
Thiền tông là cội gốc của đạo Phật

LỜI ĐẦU SÁCH

Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa thượng Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu Thích Thanh Từ.

Trong đó, gồm một số bài Hòa thượng được thỉnh giảng cho sinh viên một số trường Đại học ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một số bài Hòa thượng thường giảng cho Tăng Ni, Phật tử các nơi và tại các Thiền viện.

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp thiền và hâm mộ tu thiền của Tăng Ni, Phật tử nhưng chưa đủ điều kiện tu học trực tiếp nơi Hòa thượng, chúng tôi trình xin ý kiến của Ngài và được Ngài hoan hỉ cho biên tập lại các bài giảng trên.

Tuy nhiên, vì là văn nói nên tập sách không sao tránh khỏi sự trùng lặp tất yếu của nó. Rất mong độc giả đạt ý quên lời. Được thế, hi vọng tập sách sẽ đến tay quí vị với những lợi ích thiết thực nhất.

Như vậy, chúng ta có thể tìm hiểu thâm nhập và hành trì pháp thiền. Đồng thời trên bước đường tu học, chúng ta có thêm bạn đồng hành luôn cảm thông với chúng ta.

Mùa Hạ năm Canh Thìn
Thường Chiếu, ngày 24-06-2000
THÍCH NHẬT QUANG

Tác giả bài viết: HT. Thích Thanh Từ

Nguồn tin: Thiền Tông Việt Nam