Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 31

Đăng lúc: Thứ bảy - 25/10/2014 19:20 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 31

Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 31

Phật Tử hỏi:

1. Bạch Hòa thượng xin từ bi giải thích cho con rõ như sau: trong sử có đoạn kể Tôn giả Mục Kiền Liên xuống Địa Ngục để tìm mẹ xin Hòa Thượng cho con biết Tôn giả đã dùng cách gì để xuống Địa Ngục được? Xin đội ơn Hòa Thượng.

2. Tục lệ mở cửa mã cho người chết nhằm vào mục đích gì ? khi người chết đem thiêu có ảnh hưởng gì đến thân trung ấm không?

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Sư Ông đáp:

1. Nếu trả lời cho đúng sự thật tôi phải nói trả lời sao đây? Thì tôi phải nói hỏi Ngài Mục Kiền Liên, Ngài cách tôi tới hơn 2000 năm lận chỉ hỏi Ngài là biết rõ hơn hết. Nói vậy thì cũng phụ lòng Phật tử thì đây tôi tạm giải thích thêm chút.

Ở trong Kinh nói Ngài Mục Kiền Liên xuống Địa Ngục phải dùng cách nào mà đi, bây giờ cũng căn cứ vào sử chớ không phải căn cứ vào cái thấy của tôi. Trong sử nói rằng Ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả A La Hán được đầy đủ lục thông. 

Lục thông trong đó có cái Thần Túc Thông muốn lên cõi trời cũng được, muốn xuống Địa Ngục cũng được, chỗ nào muốn đi cũng được, vào nước vào đất cũng được. Bởi vậy cho nên Ngài đi bằng Thần Túc Thông đó là theo sử chớ không phải tôi thấy.

Là Ngài vì được lục thông cho nên vận dụng thần thông mà đến chớ không phải đi bộ như mình.

2. Tuy nó rất là thường nhưng có nhiều người mắc kẹt. Tục lễ mở cửa mã đó là của nhà Nho không phải c