Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 342 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Hoavôưu-tập6-Phật hóa hữu duyên nhân
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 24 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập6-Khéo chọn con đường tốt
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 26 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập6-Hoa hay là rác
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 13 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập6-Thần thông bắt năng định nghiệp
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kết quả album "Diệu Pháp Âm"

 Xem tất cả

Hoavôưu-tập6-Người mê kẻ tỉnh thương mình khác nhau chỗ nào
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 19 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập6-Mục đích của tu Thiền
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 18 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập6-Nghiệp duyên
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 18 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập5-Ý nghĩa xuất gia Tam Tuệ - Tam Vô Lậu học
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 19 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập5- Lễ giỗ tổ cố HT Thích Thiện Hoa lần thứ 28
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 16 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập5-Ý nghĩa chữ Huệ Quang
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 15 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập5-Đường lối tu Thiền
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập2-Nói chuyện về thiền tông (tt)
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập5-Hồi đầu thị ngạn
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập5-Đạo Phật là đạo yêu đời
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập5-Nguồn gốc tu hành của đạo Phật
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 15 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập5-Đạo Phật là đạo bình đẳng tự do tuyệt đối
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập5-Thế gian chú tâm vào việc nhỏ bỏ việc lớn
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 16 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tâp4-Thiền tông là cội gốc của Đạo Phật
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 11 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập4-Pháp tu căn bản của hệ Nam và Bắc tông
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hoavôưu-tập4-Đạo Phật nói thẳng lẽ thật
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Sách nói | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Hộp nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập: 348
  • Khách viếng thăm: 344
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 71700
  • Tháng hiện tại: 1902379
  • Tổng lượt truy cập: 67328076
Xem bản: Desktop | Mobile