Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
Kinh Bát Đại Nhân Giác

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Bát Đại Nhân Giác là tám điều giác ngộ của Phật và Bồ-tát.

Đăng lúc: 25-04-2019 07:36:00 AM | Đã xem: 2157 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KINH
KINH ÐẠI BẢO TÍCH - 03. Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ

KINH ÐẠI BẢO TÍCH - 03. Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ

Như vậy, tôi nghe một lúc Phật đến thành Vương Xá, tại núi Linh Thứu cùng chúng đại Tỳ Kheo câu hội, bốn muôn hai ngàn Bồ Tát, tám muôn bốn ngàn đại thánh thần thông tự tại từ những Phật độ mười phương vân tập đến đây.

Đăng lúc: 21-09-2013 10:27:54 PM | Đã xem: 1403 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KINH
KINH ÐẠI BẢO TÍCH - 02. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm

KINH ÐẠI BẢO TÍCH - 02. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm

Như vậy, tôi nghe : Một lúc Phật ở thành Vương Xá Ca Lan Đà Trúc Lâm, chúng đại Tỳ Kheo và vô lượng đại Bồ Tát câu hội. Chư đại Bồ Tát nầy đều là bực nhứt sanh bổ xứ từ Phật độ khác vân tập đến đây.

Đăng lúc: 21-09-2013 10:25:35 PM | Đã xem: 1582 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KINH
KINH ÐẠI BẢO TÍCH - 01. Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi

KINH ÐẠI BẢO TÍCH - 01. Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi

Như vậy, tôi nghe: một thuở nọ đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá. Núi đó cao đẹp, cỏ cây hoa quả đều xanh tốt xum xuê. Hàng Thiên, Long, Dạ Xoa, Tỳ Xá Xà, Khẩn Na La v.v... thường ở nơi đó.

Đăng lúc: 21-09-2013 10:17:02 PM | Đã xem: 1574 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KINH
KINH ÐẠI BẢO TÍCH - Lời Nói Đầu của Dịch Giả

KINH ÐẠI BẢO TÍCH - Lời Nói Đầu của Dịch Giả

Trong bộ Kinh Đại Bảo Tích nầy, nội dung không ngoài những điều đã nêu ở trên, dầu là rất nhiều, rất rộng.

Đăng lúc: 21-09-2013 10:15:04 PM | Đã xem: 1449 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KINH
KINH ÐẠI BẢO TÍCH - HT.Thích Trí Tịnh

KINH ÐẠI BẢO TÍCH - HT.Thích Trí Tịnh

Trong khế kinh, Đức Phật nói. "Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhất mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật'.

Đăng lúc: 21-09-2013 10:12:20 PM | Đã xem: 7202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kinh Điển , KINH
Lời Ghi Nhận Sau Kinh của Người Dịch

Lời Ghi Nhận Sau Kinh của Người Dịch

Tôi từ bé đôi mắt đã bịnh yếu lại thêm càng ngày càng cận. Lúc tôi cầm viết ghi mấy dòng nầy là lúc đôi mắt đã bịnh nhiều suốt hơn một năm, kể từ đầu tháng Tám năm ngoái. Năm Mậu Thìn (1988) , nay nhìn chữ chỉ thấy lờ mờ.

Đăng lúc: 14-09-2013 03:30:20 PM | Đã xem: 1397 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KINH
KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 62. Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 62. Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật

Như vậy, tôi nghe một lúc đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng đại Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội

Đăng lúc: 14-09-2013 03:18:12 PM | Đã xem: 1391 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KINH
KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát

Như vậy tôi nghe một lúc đức Phật du Vương Xá thành chỗ đi của Như Lai, ở tại nhà Bửu Trang Nghiêm Đường được tạo nên bởi đại công đức, là quả báo bổn hành tất cả pháp của Phật, hay dung chứa vô lượng chúng Bồ Tát, pháp được Phật giảng tuyên đều là vô lượng nghĩa thậm thâm, đều được Như Lai thần lực hộ trì, nhập vô ngại hành vi diệu pháp môn, tâm Phật hoan hỉ được niệm tiến ý, phân biệt trí huệ không có ai khinh huỷ, nếu có người muốn tán thán công đức của Phật thì tận vị lai thế chẳng cùng tận được.

Đăng lúc: 14-09-2013 03:12:19 PM | Đã xem: 1162 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KINH
KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát

Như vậy tôi nghe đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vẫn ở Đại Bửu Phường Đình giữa hai cõi Dục và Sắc, cùng vô lượng đại Bồ Tát câu hội.

Đăng lúc: 14-09-2013 03:04:10 PM | Đã xem: 1096 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KINH
1 2 3 ... 96 97 98  Trang sau
 

Giới thiệu

Cách gởi bài viết về Ban Biên Tập

Nội quy đăng bài viết :Bài viết trước khi đăng phải hội đủ các điều sau :- Thứ nhất : Trang web chỉ có một mục đích đó là Hoằng Dương Phật Pháp- Thứ hai : Nội dung thuần tuý chỉ có quan điểm, kinh điển, Luật, Luận chính thống của Nhà Phật- Thứ ba : không liên quan bất...

Thống kê

  • Đang truy cập: 561
  • Khách viếng thăm: 559
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 107516
  • Tháng hiện tại: 1599912
  • Tổng lượt truy cập: 63169676

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile