Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 31 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
11 - Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 30 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
10 - Phẩm Hóa Thành Dụ B
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 25 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
09 - Phẩm Hóa Thành Dụ A
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 28 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
08 - Phẩm Thọ Ký
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 55 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
07 - Phẩm Dược Thảo Dụ
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 77 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
06 - Phẩm Tín Giải
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 234 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
05 - Phẩm Thí Dụ B
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 81 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
04 - Phẩm Thí Dụ A
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 76 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
03 - Phẩm Phương Tiện B
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 79 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
02 - Phẩm Phương Tiện A
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 134 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
01 - Phẩm Tựa
Trình bày: HT Thích Trí Tịnh
Tải lên bởi: cuongtang | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 956 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2

 

Hộp nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập: 399
  • Hôm nay: 70871
  • Tháng hiện tại: 3058236
  • Tổng lượt truy cập: 68483933
Xem bản: Desktop | Mobile