Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 52 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Theo dấu chân thầy
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 67 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mẹ là Phật
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 86 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Hôm Nay Về Đây
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 55 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Về Thăm Chùa Xưa
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 42 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Kết quả album "Pháp Như"

 Xem tất cả

Dâng Mẹ
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 57 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chùa Xưa Ngày Trở Lại
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 36 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Chuyện một con đò
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 54 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Giã Từ Huyễn Mộng
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 112 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Dâng Y Ca Sa
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 53 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Bao la tình thầy
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 57 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Mẹ Quán Thế Âm
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 43 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Phật Về
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 29 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Tiếp bước dấu chân xưa
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 30 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời tạm biệt của người tìm đạo
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 33 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Phật là ánh từ quang
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 100 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Xuân trong cửa thiền
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 42 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Đời Tăng lữ
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 60 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lời sám nguyện
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 33 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Lạy Phật Quan Âm
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 49 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
Diệu pháp âm
Trình bày: Pháp Như
Tải lên bởi: thiền lâm | Thể loại: Ca khúc | Lượt nghe: 24 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3

 

Hộp nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập: 343
  • Hôm nay: 80797
  • Tháng hiện tại: 2980563
  • Tổng lượt truy cập: 64550327
Xem bản: Desktop | Mobile