Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Bạn đang xem : 梵唱大悲咒 มหากรุณาธารณีสูตร ธิเบต Lượt xem: 1081

Mô tả

บทสวดมนต์ธิเบต 梵唱大悲咒 Fan Chang Da Bei Zhou . ( ฟั้น ชั่ง ต้า เปย โจ้ว ) มหากรุณาธารณีสูตร ธิเบต. Mahakaruna Dharani Sutra. The Great Compassion Mantra - Avalokitesvara.
namo ratna trayaya, namo aryajana, sakara, bayrotsana, bayuharadzaya tahtagataya, arahatay, samyaksam,buddhaya, namo sarwa tatha gatay, bay arhaybay, samyaksam buddhaybay, namo arya awalokitay, sharaya bodhisatoya, mahasatoya, mahakarunikaya, tayata omdhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, itay witai tsalay tsalay, tratsalay tratsalay, kusumay kusumawa, ray ilimili tsiti, dzola mapanaya soha....... [梵唱大悲咒] 南无惹纳达拉雅雅, 南无阿里雅佳纳, 萨嘎拉贝勒佳纳, 尤哈拉佳雅 达他嘎达雅, 阿拉哈帝 桑呀桑布达雅, 纳摩萨噜哇 达他嘎提呗, 阿拉哈达呗 桑呀桑布提呗, 南无阿里雅阿哇噜格帝, 秀哇拉雅 布地萨噜哇雅, 玛哈萨噜哇雅 玛哈嘎噜尼加雅, 达地雅他嗡 达拉达拉提力提力 杜噜杜噜, 易笛威易笛加列加列, 不啦加列不啦加列, 固苏美固苏玛哇垒, 易利密利积地作哈啦, 玛巴纳雅梭哈.......... ( Pin Yin) Ná mó rě nà dá lā yǎ yǎ, Ná mó ālǐ yǎ jiā nà, Sà gā lā bèilè jiā nà, Yóu hā lā jiā yǎ dá tā gā dá yǎ, Ālā hā dì sāng ya sāng bù dá yǎ, Nà mó sà lū wa dá tā gā tí bei, Ālā hādá bei sāng ya sāng bù tí bei, Ná mó ālǐ yǎ ā wa lū gé dì, Xiù wa lā yǎ bùdì sà lū wa yǎ, Mǎ hā sà lū wa yǎ mǎ hā gā lū ní jiā yǎ, Dá dì yǎ tā wēng dá lā dá lā tí lì tí lì Dù lū dù lū yì dí wēi yì dí jiā liè jiā liè, Bù la jiā liè bù la jiā liè, Gù sū měi gù sū mǎ wa lěi, Yì lì mì lì jī dì zuò hā la, Mǎ ba nà yǎ suō hā......................
นะโมรัตนตรายายะ นะโมอายะชานะ สักการา เปโรชานะ โยกะระชายะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต สังยาสัง พุทธายะ นะโมสังวา กัตทะกาเตเต อะระหะตาเต สังยาสัง พุทธเตเต นะโมอะยะอวโลเกเต โชระยะพุทธิสัตวายะ มหาสัตวายา มหากรุณิกายะ กายะทา โอม ธารา ธาระ ถิริถิรี ธุรู ธุรู อิติเว อิติชาเล ชาเล กุระชาเล กุระชาเล กุสสุเม กุสสุมา วาเร อิมิมิริชชิติ โชกะระมะ ปะระยะโช ฮา...........

Bình luận

Phim Truyện

Trọn một đường tu

Gửi bởi DT

Phim "Con Đường Giác Ngộ" Tập 4

Gửi bởi Diệu Thành

Phim "Con Đường Giác Ngộ" Tập 3

Gửi bởi Diệu Thành

Phim "Con Đường Giác Ngộ" Tập 2

Gửi bởi Diệu Thành

Phim "Con Đường Giác Ngộ" Tập 1

Gửi bởi Diệu Thành

Bài học ngàn vàng

Gửi bởi Tịnh Cường

Phim Chú Chó Trung Thành

Gửi bởi Tịnh Cường

Next

Giảng thuyết - Khai thị
Hoạt Hình
Tụng chú

Bát Nhã Tâm Kinh

Gửi bởi Diệu Thành

Chú Đại Bi "Phạn Ngữ"

Gửi bởi Diệu Thành

Kinh Hồng Danh Bửu Sám

Gửi bởi Diệu Thành

Dược Sư Tâm Chú - Nhac Hoa

Gửi bởi cuongtang

Diễn Đọc Chú Đại Bi

Gửi bởi cuongtang

Đại Bi Chú - Tiếng Hoa

Gửi bởi cuongtang

Next

Nhạc

Diệu Pháp Âm

Gửi bởi DT

Bát Nhã Tâm Kinh

Gửi bởi Tịnh Cường

Meditation (Zen Music)

Gửi bởi Tịnh Cường

Zen Garden ♫✿

Gửi bởi Tịnh Cường

Mẹ ở trong mơ

Gửi bởi cuongtang

Mười Điều Tâm Niệm

Gửi bởi cuongtang

Nhạc Liên Hoa

Gửi bởi cuongtang

Next

Thiền Lâm
 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 2853
  • Tháng hiện tại: 55461
  • Tổng lượt truy cập: 33416365

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile