Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
Tìm kiếm "Bài hát"
Nâng cao  
Tìm thấy 276 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Lời Ghi Nhận Sau Kinh của Người Dịch
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 23 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
62. Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật 2
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 44 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
62. Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật 1
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 21 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 8
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 17 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 7
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 15 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 6
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 5
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 13 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 4
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 3
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 14 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 2
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 19 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát 1
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 6
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 5
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 12 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 4
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 15 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 3
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 2
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 18 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát 1
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 10 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
59. Pháp Hội Hư Không Mục 8
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 8 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
59. Pháp Hội Hư Không Mục 7
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 11 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB
59. Pháp Hội Hư Không Mục 6
Trình bày: Diệu Pháp Âm
Tải lên bởi: diệu thành | Thể loại: Kinh Tụng - Sám Pháp | Lượt nghe: 9 | 0kb/s | 0:0 | 0 MB

1 2 3 4 5 ...

 

Hộp nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập: 310
  • Hôm nay: 24575
  • Tháng hiện tại: 588730
  • Tổng lượt truy cập: 60028747
Xem bản: Desktop | Mobile