Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf

09 Thiền Tông Bản Hạnh - Diệu Pháp Âm

Thể loại: Học Thiền  | Lượt nghe: 33 | Sáng tác: HT Thích Thanh Từ | Album: Thiền Tông Bản Hạnh

 
Loading the player...
Link bài hát:
Chèn blog:
Forum:

 Gửi quà tặng trực tuyến

Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này

09 Thiền Tông Bản Hạnh - Diệu Pháp Âm

Đóng góp bởi: thiền lâm

5. CHUYỆN TRẦN NHÂN TÔNG:
Này đoạn Nhân Tông kể ra:
430. Thánh Mẫu là mẹ lòng hòa có nhân.
Giấc hòe thoắt nhắp đêm xuân,
Chiêm bao xảy thấy thần nhân một người.
Cao cả tượng sứ nhà Trời,
Trao cho lưỡng kiếm, có lời bảo vay.
435. Hoàng Hậu sực thức đêm chầy,
Thấy điềm sự lạ tâu bày Thánh Tông.
Lòng vua thấy vậy cực mừng,
Bàn mộng thốt rằng : “Ấy Trời tộ ta”.
Từ ngày chiêm bao đã qua,
440. Hoàng Hậu thụ thai càng hòa tốt tươi.
Mãn nguyệt no tháng thoát thai,
Mình vàng kim sắc tướng người lạ thay.
Vua Cha thốt bảo rằng bay:
“Hai ta có đức, sinh nay Bụt vàng.” 445. Hữu kiên nốt ruồi bên nương,
Thuật sĩ xem tướng đoán lường rằng bay:
Thái tử trí cả bằng nay,
Gánh việc đại khí làm thầy mười phương.
Cha mẹ dưỡng dụ yêu đương,
450. Đặt hiệu cho chàng là Điều Ngự Vương.
5.1 THÁI TỬ TRỐN LÊN YÊN TỬ
Tuổi mới mười sáu niên phương,
Vua cha định liệu cho thăng trị vì.
Điều Ngự hai phen tâu quỳ,
Khiến nhường cho em trị vì thay anh.
455. Thái Tử lòng muốn tu hành,
Nhìn xem phú quý tâm tình dưng dưng.
Tuy ở điện bệ Đông Cung,
Lòng hằng chở nhớ tông phong nhà thiền.
Đêm khuya bóng nguyệt cài hiên,
460. Chiêm bao xảy thấy hoa sen mọc bày.
Có người chỉ bảo rằng bay:
“Gẫm thấy phen nầy Thái Tử có duyên.
Ấy là Phật báu hoa sen”,
Thái Tử từ ấy những nguyền ăn chay.
465. Mặt mũi mình vóc đã gầy,
Vua cha xem thấy, ngày rày hỏi con.
Thái Tử quỳ lạy tâu van,
Thánh Tông nước mắt hòa chan dòng dòng.
“Ai hầu nối nghiệp Tổ tông?
470. Tuổi cha già cả cong lòng khá thương.”
Thái Tử nước mắt đượm nương,
Phụ tử tình thâm, cảm thương thay là!
Học Đạo báo ơn mẹ cha,
Đêm ấy Thái Tử thoát ra du thành.
475. Tìm lên Yên Tử một mình,
Đến Đông Cứu sơn, thiên minh rạng ngày.
Giả tướng lệ người thế hay,
Vào nằm trong tháp một giây đỗ dùng.
Tăng tự thấy tướng lạ lùng,
480. Làm bữa cơm thết cúng dàng cho ăn.
Hoàng Hậu liền tâu Minh Quân, Rao bảo thiên hạ quần thần đông tây.
Tìm đòi Thái Tử chớ chầy,
Bắt em thay trị liền tay tức thì.
5.2 TRỞ VỀ LÀM VUA VỪA TU ĐẠO
485. Thuở ấy Thái Tử lại về,
Vua cha nhượng vì cho trị vạn dân.
Nhị nguyệt vừa năm Mậu Dần,
Cải hiệu Thiệu Bảo, Nhân Tông trị vì.
Niệm Bụt Di Đà chẳng khuy,
490. Ngày thì xem trị, đêm thì tụng kinh.
Hương hoa đèn nến một mình,
Chiêu tập thiền khách vào thành mà tham.
Tuệ(*) Trung Thượng Sĩ chỉ nam,
Nhân Tông tác lễ mới tham đạo thầy.
495. Tuệ(*) Trung trỏ bảo liền tay:
Tức Tâm Thị Phật xưa nay Bụt truyền.
Tâm kinh vốn thấy căn nguyên,
Tâm là Nhất Tự Pháp Môn Thượng Thừa.
Tâm bao bọc hết Thái Hư,
500. Tâm năng ứng dụng tùy cơ trong ngoài.
Tâm hiện con mắt lỗ tai,
Hay ăn hay nói mọi tài khôn ngoan.
Tâm năng biến hóa chư ban,
Vạn pháp cụ túc, lại hoàn như như.
505. Nhân Tông Hoàng Đế Điệu Ngừ,
Nghe Tuệ Trung thốt, ngộ đà viên thông.
5.4 NHƯỜNG NGÔI LÊN Ở CHÙA VÂN YÊN
Thuở ấy con là Anh Tông,
Nhường cho tức vị Hưng Long hiệu rày.
Kỷ Hợi Nhân Tông ra ngoài,
510. Quyết lên Yên Tử tu chùa Hoa Yên.
Quần thần nghĩa sĩ dưới trên,
Đưa Vua tu Đạo thoát duyên phàm trần.
Đến chùa Long Động mới phân,
Tất trừ phiền não ái ân, phát nguyền.
515. Nhân Tông khắn khắn lòng tin,
Thành tâm trai giới bước lên chiền già.
Cung tần thể nữ trở ra, Người về phối thất, kẻ ra Kinh kỳ.
Mặc ai ra chợ về quê,
520. Canh nông buôn bán làm chi mặc lòng.
Thế gian vạn sự của chung,
Sinh không, tử lại hoàn không những là.
Rày Trẫm đầu Phật xuất gia,
Trăm đường rũ hết lòng hòa tiếc chi.
525. Chị hầu, bà Mụ, Cung phi,
Mộ đạo chẳng về cảm đức ở đây.
Lòng Vua thấy vậy thương thay,
Phán rằng cho ở một nơi lâm tuyền.
Cho nên tích để lưu truyền:
530. Làng Nàng, làng Mụ, phúc duyên đã chầy.
5.5 THÀNH ĐẠO VUA ĐI HÀNH HÓA
Vua ngự Yên Tử bằng nay,
Tụng kinh thiền định đêm ngày cần tu.
Thiên hạ phủ huyện lộ chu,
Hưng sùng đạo Bụt thành đô trong ngoài.
535. Thiên hạ học đạo mọi nơi,
Kiến Phật trai tăng nối đời Thiền tông.
Thì vừa Giáp Thìn niên trung,
Đầu Đà hành hóa tham lòng thế gian.
Du phương sơn thủy mọi ngàn,
540. Người tôn kẻ báng thế gian sự thường.
Dân phàm chẳng biết Đế Vương,
Thế đầu học đạo chẳng phương thân mình.
Dù ai dẻ dói kiêu hành,
Chứng được Pháp nhẫn tâm tình vui thay.
545. Giảng Pháp Nam Bắc Đông Tây,
Anh Tông có biểu thỉnh nay vào thành.
No mặt bách quan triều đình,
Cùng thụ giáo pháp tu hành làm nơi.
Tại gia tiệm giới tiệm trai,
550. Tác phúc niệm Phật thương loài chúng sinh.
Khoan nhân mẫn tuất dân tình,
Phúc truyền con cháu hiển vinh muôn đời.
Ngày rằm mồng một chả nguôi, Tiến dâng lục cúng Bụt Trời chứng minh.
555. Tây phương cũng được thượng trình,
Di Đà tiếp dẫn hóa sinh Liên Đài.
Hoặc người giải thoát trần ai,
Chẳng tham phú quý, tiền tài lợi danh.
Xuất gia đầu Phật tu hành,
560. Quả chứng công thành cứu được tổ tiên.

Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này

 Báo lỗi: Để giúp chúng tôi quản lý tốt hơn chất lượng các bài hát bạn hãy gửi ngay thông tin khi gặp vấn đề nào đó về bài hát hoặc album này

Nhập tên bạn:
Nếu không phải một trong các nguyên nhân trên bạn vui lòng nhập nguyên nhân vào ô dưới đây.
Nhấp vào đây để tải bài hát về máy
Bình luận
Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này
 

Hộp nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập: 646
  • Khách viếng thăm: 645
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 45318
  • Tháng hiện tại: 2512050
  • Tổng lượt truy cập: 64081814
Xem bản: Desktop | Mobile