Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf

11 Thiền Tông Bản Hạnh - Diệu Pháp Âm

Thể loại: Học Thiền  | Lượt nghe: 22 | Sáng tác: HT Thích Thanh Từ | Album: Thiền Tông Bản Hạnh

 
Loading the player...
Link bài hát:
Chèn blog:
Forum:

 Gửi quà tặng trực tuyến

Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này

11 Thiền Tông Bản Hạnh - Diệu Pháp Âm

Đóng góp bởi: thiền lâm

5.8 TRÊN ĐƯỜNG VỀ NÚI VUA MỆT
Đến chùa Cổ Châu một khi,
Cất bút bài đề một kệ rằng bay :
615. “Thế sác nhất tức mặc,
Thì tình lưỡng hải ngân.
Ma cung hồn quản thậm,
Phật Quốc bất thắng xuân.”
Ngày sau đến chùa Sùng Nghiêm,
620. Tuyên Từ Thái Hậu thết bữa thì trai.
Về đến Hương Lâm thuở nay,
Nhức đầu khí liệt, chân tay ngại kề.
Tình cờ hai thầy qua đi,
Tử Dinh Hoàn Trung tức thì mừng thay.
625. Nhân Tông thốt bảo rằng bay: “Lòng Tao thuở này muốn lên Ngọa Vân.”
Hai thầy liệm tay đến gần:
“Chúng tôi cam lòng hộ niệm đường xa.”
Tu du xẩy lên đến già,
630. Nhân Tông thốt bảo : “ Mữa qua lời này.
Chúng bay học Đạo chớ chầy,
Vô thường hai chữ kíp thay nan đào.
Gọi lấy Bảo Sát cho Tao,
Có lời đặc nhủ tiêu hao mọi lòng.”
635. Hành giả tên là Pháp Không,
Đến Vân Tiêu am cong lòng thương thay!
Nói chiềng Bảo Sát cho hay:
Tôn Đức thì tiết thuở này chẳng qua.
Bảo Sát lòng thương xót xa,
640. Tay đem kinh giáo xuống mà tìm đi.
Đường trường lặn suối sơn khê,
Đêm ấy phải tối một khi nằm rừng.
Coi thấy hắc vân bay không,
Bảo Sát gẫm được, trong lòng biết hay.
645. Lên đến Ngọa Vân thuở nay,
Điều Ngự thốt bảo : “Mầy chày, Tao mong.
Vạn Pháp bản lai chân không,
Chẳng mắc mộ pháp mới thông lòng Thiền.
Ốc là Pháp Tính tự nhiên,
650. Bất Sinh Bất Diệt bản nguyên làu làu.
Chư Tổ phó chúc bấy lâu,
Ý nghĩa mạt hậu để sau mà dùng.
Pháp Loa Tao đã truyền lòng,
Làm đệ nhị Tổ nối dòng Như Lai.
655. Đèn Bụt như lửa mặt trời,
Hoả tinh vô tận mỗi người mỗi cho”.
Bảo Sát hỏi chúng môn đồ,
“Ai ai cũng có minh chu trong mình.
Pháp thân nghiễm hĩ trường linh,
660. Tì lô đỉnh thượng tung hoành Thái Hư.
Thánh phàm vô khiếm vô dư,
Đường đường đối diện như như thể đồng.”
Giảng hết Thiền chỉ Tâm Tông,
Thiên địa chấn động hư không thuở này. 665. Phó chúc ngô thử hình hài,
Tượng pháp muôn đời công án độ sinh.
Thế thế Thích tử tu hành,
Điều Ngự thụ ký công thành nhiều thay!
5.9 VUA MẤT ĐỂ ẢNH HƯỞNG LỚN LẠI
Thập nhất nguyệt mồng một nay,
670. Tý thì Phật Tổ quy Tây Nát Bàn.
Bảo Sát phụng phó chúc ngôn,
Trà tỳ phần hóa hỏa quang ngút trời.
Pháp Loa, Bảo Sát mọi người,
Thu thập ngọc cốt thương ôi những là:
675. “Tổ đã một ngày một xa,
Ai hầu giáo hóa chúng ta sau này?”
Dòng dòng nước mắt chảy ngay,
Rước về Yên Tử tháp xây làm tằng.
Một phần xây tháp Phổ Minh,
680. Ấy là Phật cốt uy linh nước này.
Đời đời vua chúa kính thay,
Để dân tảo lệ xưa nay phụng thờ.
Thật dân Tam Bảo hoằng nô,
Trung Lương, Nam Mậu tích xưa Trần triều.
685. Quan sang thiên hạ dấu yêu,
Vì chưng thuở trước đã nhiều nhân duyên.
Cúng Tăng sự Phật lòng tin,
Coi sóc chùa chiền ky lạp hương hoa.
Muôn đời khiên tộ quốc gia,
690. Nước có Phật cốt sinh ra Thánh Hiền.
Nước Nam dẹp được bốn bên,
Vì có Phật Báu Hoàng Thiên hộ trì.
Đời đời Phật Đạo quang huy,
Quốc gia đỉnh thịnh càng thì tăng long.

Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này

 Báo lỗi: Để giúp chúng tôi quản lý tốt hơn chất lượng các bài hát bạn hãy gửi ngay thông tin khi gặp vấn đề nào đó về bài hát hoặc album này

Nhập tên bạn:
Nếu không phải một trong các nguyên nhân trên bạn vui lòng nhập nguyên nhân vào ô dưới đây.
Nhấp vào đây để tải bài hát về máy
Bình luận
Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này
 

Hộp nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập: 63
  • Khách viếng thăm: 60
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 13186
  • Tháng hiện tại: 973903
  • Tổng lượt truy cập: 60979641
Xem bản: Desktop | Mobile