Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf

12 Thiền Tông Bản Hạnh - Diệu Pháp Âm

Thể loại: Học Thiền  | Lượt nghe: 23 | Sáng tác: HT Thích Thanh Từ | Album: Thiền Tông Bản Hạnh

 
Loading the player...
Link bài hát:
Chèn blog:
Forum:

 Gửi quà tặng trực tuyến

Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này

12 Thiền Tông Bản Hạnh - Diệu Pháp Âm

Đóng góp bởi: thiền lâm

6. DÒNG THIỀN TRÚC LÂM
695. Nhân Tông gặp thầy Tuệ Trung,
Làm đệ nhất Tổ Nam cung nước này.
Đệ nhị Pháp Loa bằng nay,
Rập đời Anh Tông đêm ngày yêu đương.
Đệ tam Tổ sư Huyền Quang,
700. Truyền cho Minh Tông lòng càng từ bi. Dầu ai xem đấy xá nghì,
Năm Vua ba Tổ đều thì chứng nên.
Truyền cho thiên hạ bốn bên,
Người ta đắc đạo thiên thiên vàn vàn.
705. Nhờ ơn Hoàng Giác vua quan,
Phát lòng tu trước, dân gian học cùng.
Đời đời nối đạo Thiền Tông,
Chính pháp truyền lòng ai được thì hay.
Tổ đã đắp nấm trồng cây,
710. Mộng Bồ Đề nở sau này càng cao.
Khai hoa kết quả xao xao,
Dõi truyền đất Việt thấp cao trùng trùng.
Ai khôn có trí có công,
Tu hành ngộ được Tâm Tông mới mầu.
715. Nhân duyên có trước có sau,
Ai ai cũng có tính châu Bồ Đề.
Kiến văn tri giác khác gì,
Mày ngang mũi dọc xem thì bằng nhau.
Phật tiền Phật hậu trước sau,
720. Bát Nhã huyền chỉ đạo mầu Ma Ha.
Mênh mông bể Thích tuy xa,
Biết đường vượt tắt đến nhà một giây.
Lòng Bụt thương chúng sinh thay!
Bách ban phương tiện mở nay để chờ.
725. Bằng người cao sĩ quán cơ,
Thông sao một hớp cạn bờ sông Tây.
Bảo thật cứu cánh cho hay,
Tứ Mục Tương Cố đã thì ấn tâm.
Bụt truyền từ cổ đến câm (kim),
730. Ai tin thì được ấn tâm thật thà.
Xem Thánh Đăng Lục giảng ra,
Kéo đèn Phật Tổ sáng hòa Tam Thiên.
Việt Nam thắng cảnh Hoa Yên,
Sát tiêu cực lạc Tây Thiên những là.
735. Vĩnh trấn cửu phẩm Di Đà,
Phần hương chúc Thánh quốc gia thọ trường.
Đời đời tượng pháp hiển dương,
Thiệu long Tam Bảo Tây Phương Phật đường.
Điều Ngự, Pháp Loa, Huyền Quang, 740. Tam vị Phật Tổ Nam bang Trần triều.
Hoa Yên, Long Động, Vân Tiêu,
Quỳnh Lâm tượng pháp độ siêu vô cùng.
Kính khuyên Nam Bắc Tây Đông,
Muốn được nên Bụt, phát lòng xuất gia.
745. Trước là độ lấy thân ta,
Sau là cứu được mẹ cha Tổ Huyền.
Vua Trần tước lộc binh quyền,
Người còn thoát để tu Thiền lọ ta.
Cửu liên đài thượng khai hoa,
750. Những người niệm Bụt Di Đà Phật danh.
Cùng về Cực Lạc hóa sinh,
Mình vàng vóc ngọc quang minh làu làu.
Tiêu dao khoái lạc chẳng âu,
Bất sinh bất diệt ngồi lầu Tòa Sen.
6.1 KẾT LUẬN VỀ GIÁO LÝ THIỀN
755. Hạnh này cổ tích Thánh Hiền,
Đời đời san bản để truyền lưu thông.
Hậu lai ai có hiếu trung,
Dù là ngộ được Tâm Tông hạnh này.
Báo ơn Phật Tổ mai ngay,
760. Thiệu long tượng Pháp san lai truyền đời.
Công thành quả mãn làm nơi,
Vì hay hà đảm Như Lai tông Thiền.
Niêm hoa đã lại kéo đèn,
Công ấy muôn nghìn thắng quả cao thay.
765. Dược am gió mát bóng cây,
Giọn Thiền Tông lại san nay lưu truyền.
Phổ độ Pháp giới hữu duyên,
Cùng thành chính giác quả viên Bồ Đề.
Mưa xuân đượm ướt vườn lê,
770. Cành cao cành thấp đều thì nở hoa.
Cho hay đức Bụt Thích Ca,
Hóa thân bách ức khắp hòa mười phương.
Hiện ra làm quyền Đế Vương,
Chí tôn Phật Tổ Giác Hoàng quốc trung.
775. Cơ duyên ứng xuất vương cung,
Cơ duyên mãn hữu hội đồng Linh Sơn. Chân Phật nào có Nát Bàn,
Nghiệm chứng không tịch phục hoàn bản nguyên.
Hóa Phật thụ ký vô biên,
780. Tứ Mục Tương Cố mật truyền Tâm Tông.
Ai khôn chớ chạy Tây Đông,
Bôn trì Nam Bắc, luống công mê hồn.
Liễu ngộ Bất Nhị Pháp Môn,
Chân không Tự Tính chẳng còn cầu ai.
785. Điều Ngự cổ Phật tái lai,
Tông giáo trong ngoài phó chúc tuân y.
Thật dòng Lâm Tế tông chi,
Pháp phái vĩnh thùy Yên Tử Thiền lâm.
Đạo truyền từ cổ đến câm (kim),
790. Thánh Đăng Ngữ Lục ấn tâm trường tồn.
Phật Đạo vô thượng chí tôn,
Quốc gia hữu vĩnh, càn khôn vững bền.
Phổ nguyện Pháp giới hữu duyên,
Đồng đăng Cửu phẩm Tây Thiên Di Đà.
Vậy có kệ rằng :
795. Tính vốn làu làu, tri bất tri,
Đêm ngày bảo nhậm chữ Vô Vi.
Bụt chỉn là Vua, Vua là Bụt,
Tung hô vạn tuế, thọ tăng kỳ.

Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này

 Báo lỗi: Để giúp chúng tôi quản lý tốt hơn chất lượng các bài hát bạn hãy gửi ngay thông tin khi gặp vấn đề nào đó về bài hát hoặc album này

Nhập tên bạn:
Nếu không phải một trong các nguyên nhân trên bạn vui lòng nhập nguyên nhân vào ô dưới đây.
Nhấp vào đây để tải bài hát về máy
Bình luận
Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này
 

Hộp nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập: 334
  • Hôm nay: 80990
  • Tháng hiện tại: 346129
  • Tổng lượt truy cập: 59786146
Xem bản: Desktop | Mobile