Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Các Thiền Viện - Thiền Tông Việt Nam

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/02/2014 08:39 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Các Thiền Viện - Thiền Tông Việt Nam

Các Thiền Viện - Thiền Tông Việt Nam


THIỀN VIỆN TRÚC LÂM BẠCH Mà

Trụ trì: Đại ĐứC Thích Tâm Hạnh. 
Địa chỉ: Xã Lộc Hoà - Phú Lộc - Huế

THIỀN VIỆN BẢO HẢI 

Địa chỉ: Khu phố 5, phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Email: hanhbinhbh@gmail.com
Trụ trì: Ni Sư Thích Nữ Hạnh Bình

THIỀN VIỆN BẢO CHƠN 

Địa chỉ: 29 Wilton Road
Peterborough, NH 03458
Ðiện thoại: 603 784 5244
Email:templemuontainmeditationcenter@gmail.com

THIỀN VIỆN BỒ ĐỀ

Địa chỉ: 773 Granite
Braintree, MA 02184 USA
Điện thoại: (781) 848-3704
Thành lập năm 2002

THIỀN VIỆN CHÁNH PHÁP

Địa chỉ: 2021 NE. 115th St.
Oklahoma City, OK 73131-3247  USA
Điện thoại: (405) 478-1818
Email: thaibao_dl@yahoo.com

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM CHÁNH THIỆN

Liên hệ: Đại Đức Thích Đạt Ma Khế Định
Điện thoại: 0166219 1346

THIỀN VIỆN CHÂN KHÔNG

Trụ trì: Thượng tọa Thích Phước Hảo. 
Ðịa chỉ: Núi lớn - Vũng tàu
Điện thoại: (064) 3854223

THIỀN VIỆN CHÂN TÂM

Địa chỉ: 5400 Garrett Road
Oklahoma City, OK 73121  USA
Điện thoại: (405) 424-1788
Email: tvchontam@yahoo.com

THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG

Địa chỉ: 6326 Camino Del Rey
Bonsall, California 92003 USA
Điện thoại: (760) 945-5588
Thành lập năm 2001.
Email: daidang2012@yahoo.com

THIỀN VIỆN ĐẠO HUỆ

Địa chỉ: Ấp Hiền Hòa, Xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại: 061.384.1534, 061.354.2736
Thành lập năm 2001.
Trụ trì: TT. Thích Thông Hiếu

THIỀN VIỆN ĐẠO VIÊN

Địa chỉ: 435 Chemin de la Sablière
Lantier Québec  JOT 1VO  CANADA
Điện thoại: (819) 323-4332
Thành lập năm 2002.

THIỀN VIỆN DIỆU NHÂN

Đia chỉ: 4241 Duncan Hill Rd.
Rescue, California  95672  USA
Điện thoại: (530) 676-7108
Thành lập năm 2002.

THIỀN VIỆN HIỆN QUANG

Trụ trì: TT. Thích Đạo Ứng
Địa chỉ: Ấp Miễu, xã Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai
Thành lập năm 1990
Điện thoại: 0908.258746
Khoảng 20 vị tăng đang tu học

THIỀN TỰ HIỆN QUANG

Địa chỉ: 7 Walmer Ave.
Sr. Alban 3021
Victoria AUSTRALIA
Điện thoại: (03) 042.199.040

 
THIỀN VIỆN HƯƠNG HẢI

Trụ trì:Ni Sư Thích Nữ Thuần Giác
Ðịa chỉ: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai 
Điện thoại: 061.384.1167
Email: tgiac@bdvn.vnd.net
THIỀN VIỆN HUỆ CHIẾU

Thành lập tháng 4 năm 1979
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ THUẦN TRÍ
Địa chỉ:xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Có khoảng 70 Ni chúng đang tu học
Ðiện thoại: 064.876778
THIỀN VIỆN LIỄU ĐỨC

Thành lập năm 1982
Trụ trì:Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÐẠO
Địa chỉ: ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ni chúng có khoảng 45 vị
Ðiện thoại: 061.384.1382
THIỀN VIỆN LINH CHIẾU

Thành lập tháng 2 năm 1980
Trụ trì:Ni sư THÍCH NỮ NHƯ HẠNH
Địa chỉ: xã Phước Thái, Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai.
Ni chúng có khoảng 120 vị
Ðiện thoại: 061.384.1070
Email: hanhchieulc@yahoo.com

THIỀN VIỆN MINH CHÁNH

VIETNAMESE BUDDHISH MEDITATION CONGREGATION
Trụ trì:Nam, N. Dao
Thích Tuệ Tỉnh
Địa chỉ: 3440 SE. 192 nd St Renton, Wa 98058
Ðiện thoại: 253 631 7346
Email: tlminhchanh@yahoo.com

THIỀN VIỆN PHỔ CHIẾU

Thành lập tháng 6 năm 1982
Trụ trì:Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÁNH
Địa chỉ: Thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ni chúng có khoãng 60 vị
Ðiện thoại:(064) 876751
THIỀN VIỆN PHÚC TRƯỜNG 

Trụ trì: Thích Nữ Hạnh Nguyên 
Địa chỉ: 20/22 đường Phan Đăng Lưu
ấp 3, xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một
tỉnh Bình Dương
Email: thienvienphuctruong@yahoo.com.vn
Ni chúng hiện tại: 11 vị 

THIỀN VIỆN QUANG CHIẾU

Địa chỉ: 5251 Rendon Rd.
Forthworth, Texas 76140 USA
Ðiện thoại: (817) 483-8670
Web site: www.thienvienquangchieu.org
Thành lập năm 2000.

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

Trụ trì: HT Thích Nhật Quang.
Địa chỉ: ấp 1C, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ðiện thoại: 061.3542.631,  061.3841.071
Email: tvthuongchieu@vnn.vn

THIỀN VIỆN THƯỜNG LẠC

Địa chỉ: 63 Av. Rouget de Lisie
94400 Vitry/Seine FRANCE
Điện thoại: (33).(0).1.47.18.68.20

THIỀN VIỆN TỊCH CHIẾU

Thành lập tháng 7 năm 1987
Trụ trì:Ni sư THÍCH NỮ HẠNH THANH
Địa chỉ: số 8 Ô 4 Hải Ðiền 3, 
Long Hải - Long Ðất, tỉnh Bà Rịa
Ni chúng có khoảng 15 vị
Ðiện thoại:(064) 868922
THIỀN TỰ TIÊU DAO

Địa chỉ: 5 Rolex Court, Noble Park Victoria 3174 AUSTRALIA
Web site: www.thientutieudao.org.au
Ðiện thoại: (61) (3) 9713 3223
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

Viện trưởng: HT. THÍCH THANH TỪ 
Trụ trì: TT. THÍCH THÔNG PHƯƠNG
Quản chúng ni: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ TÂM
Địa chỉ: khu phố 7, phường 3, Tp. Ðà Lạt,  Lâm Ðồng
Ðiện thoại: (063) 827565 - 830558 
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ 

Trụ trì:T.T Thích Thông Phương
Địa chỉ: Xã Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh - Thành lập 2002
Khánh thành ngày 11-11-Nhâm Ngọ.
Điện thoại: 033.661.477
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN 

Trụ trì:T.T Thích Kiến Nguyệt
Địa Chỉ: Xã Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Điện Thoại: 0211842770
THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

Trụ trì: Thích Tâm Thuần
Địa Chỉ: Tổ 10, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Tp Hà Nội
Điện Thoại: 04.8751302
THIỀN VIỆN TUỆ QUANG - Chùa Huỳnh Võ Do gia đình sư cô Huệ Ðịnh phát tâm xây dựng rồi cúng dường lại cho HT (năm 1999)
Trụ trì: ÐÐ. THÍCH THÔNG PHỔ
Địa chỉ: số 15, Ấp 3, phường Linh Trung, quận Thủ Ðức - Tp. Hồ Chí Minh
Ðiện thoại:(08) 8970926

THIỀN VIỆN TUỆ THÔNG

Trụ trì: Ni Sư Thích Nữ Như Minh
Địa chỉ: Ấp 1c, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại: (613) 841-235

THIỀN TỰ  TUỆ VIÊN

22093 Highway 48
Mount Albert, Ontario,  L0G 1M0
Canada
Điện thoại: 905-473-3394

THIỀN VIỆN VIÊN CHIẾU

Ðược thành lập tháng 4 năm 1975
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÐỨC
Địa chỉ:  xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ðiện thoại:061.650.14219
                  061. 650. 7319
Email: tvvienchieu@gmail.com

THIỀN VIỆN VÔ ƯU

Ðược Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ 
thành lập ngày 13 tháng 11 năm 2002.
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ ÐỒNG KÍNH
Địa chỉ:  1300 Church Avenue
San Martin, California 95046 USA
Ðiện thoại: (408) 683-4498
Email: vouuthienvien@yahoo.com

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM VIÊN NGỘ

Trụ trì : Đại đức Thích Thông Huệ 
Địa Chỉ: Thị trấn Khánh Hải - Hải Ninh- Tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 0583 - 891570
Email: thichthong_hue@yahoo.comNguồn tin: thuongchieu.net
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 416
  • Hôm nay: 2011
  • Tháng hiện tại: 1832690
  • Tổng lượt truy cập: 67258387

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile