Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf

04 Thiền Tông Bản Hạnh - Diệu Pháp Âm

Thể loại: Học Thiền  | Lượt nghe: 45 | Sáng tác: HT Thích Thanh Từ | Album: Thiền Tông Bản Hạnh

 
Loading the player...
Link bài hát:
Chèn blog:
Forum:

 Gửi quà tặng trực tuyến

Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này

04 Thiền Tông Bản Hạnh - Diệu Pháp Âm

Đóng góp bởi: thiền lâm

2. CỖI GỐC THIỀN TÔNG:
Trước kể tông phái Thiền gia,
Ai ai học đạo xem hòa biết hay.
Tây Thiên Thích Ca là thầy,
Truyền cho Ca Diếp cùng thầy A Nan.
25. Tính được nhị thập bát viên,
Hai mươi tám Tổ Tây Thiên thuở này.
Đạt Ma Tổ mái phương Tây,
Vượt sang Đông Độ truyền nay kệ rằng :
“Ngô bản lai tư thổ,
30. Truyền pháp cứu mê tình.
Nhất hoa khai ngũ diệp,
Kết quả tự nhiên thành.” Nguồn cơn tao đến chưng đây,
Mở truyền giáo pháp làm thầy cứu mê.
35. Một cây nở được năm chi,
Khai hoa kết quả đều thì chứng nên.
Tuệ Khả, Tăng Xán tục liên,
Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, lục Thiền Huệ Năng.
Chư Tổ truyền dõi Tâm đăng,
40. Tây Thiên Đông Độ thiệu long khắp trời.
Ngũ gia tông phái mọi nơi,
Kéo đèn chong ngọn đợi người hữu duyên.
Chư Phật trỏ bảo căn nguyên,
Khẩu thụ tâm truyền Bát Nhã chính tông.
45. Tứ mục tương cố nhãn đồng,
Thầy tớ trao lòng đăng chúc giao huy.
Bổng đầu cử nhãn ấn tri,
Cơ quan thấu được thật thì tri âm.
Đến khi phó pháp truyền tâm,
50. Vận dụng trí tuệ thiển thâm nhiều bề.
Hoặc là nghiễm tọa vô vi,
Hoặc là thuấn mục, dương mi, dao thần.
Hoặc hiện sư tử tần thân,
Quát thét một tiếng xa gần vang uy.
55. Ai khôn xem đấy xá nghì,
Hội ngộ tự tính tức thì chứng nên.
Thuở xưa hội cả Kỳ Viên,
Bụt cầm một đóa hoa sen giơ bày.
Ca Diếp trí tuệ cao tay,
60. Liễu ngộ tự tính bằng nay mỉm cười.
Trần trần sát sát Như Lai,
Chúng sinh mỗi người mỗi có hoa sen.
Hoa là vốn tính trạm viên,
Bao hàm thiên địa dưới trên cùng bằng.
65. Hậu học đà biết hay chăng?
Tâm hoa ứng miệng nói năng mọi lời.
Thiêng liêng ứng khắp mọi nơi,
Lục căn vận dụng trong ngoài thần thông.
Chân hoa sắc tức thị không,
70. Không tức thị sắc thể đồng như như.
Tam thế chư Phật Tổ sư, Tứ mục tương cố thị cừ thiền cơ.
Ai chưa tín thụ còn ngờ,
Thỉnh kinh Lăng Già quyển nhị hòa trông.
75. Tự nhiên đốn ngộ Tâm tông,
Kẻo tìm kinh giáo luống công lâu ngày.
Giáo là kinh lục kể bày,
Giấy mực văn tự chất đầy hà sa.
Tông là nguyên tự tính ta,
80. Vốn vô nhất vật lặng hòa hư linh.
Thuở xưa trời đất chưa sinh,
Cha mẹ chưa có thật mình chân không.
Chẳng có tướng mạo hình dung,
Tịch quang phổ chiếu viên đồng thái hư.
85. Thánh phàm vô khiếm vô dư,
Bất sinh bất diệt như như Di Đà.
Liễu tri vạn pháp không hoa,
Văn tự ngôn ngữ ấy là vọng duyên.
Chân như tính vốn thiên nhiên,
90. Vô tạo vô tác căn nguyên của nhà.
Xem kinh Bụt thốt còn xa,
Nghiệm cơ Tổ bảo sát na biết rồi.
Ngộ tính không tịch thì thôi,
Chẳng lạ chi lời vấn đáp tiêu hao.
95. Cơ quan thuận nghịch thấp cao,
Những sự huyễn trí chiêm bao đặt làm.
Đại vi thuyết pháp chỉ nam,
Cho ta ngộ đạo kẻo đàm kinh lâu.
Cho hay Phật pháp lẽ mầu,
100. Bất quan văn tự bất cầu đa ngôn.
Khuyên người học đạo trí khôn,
Giác tri tự tính chớ còn tìm đâu.
Phật Tổ phó chúc bấy lâu,
Pháp ấn như thị làu làu chân không.
105. Cùng truyền Bát Nhã Tâm tông,
“Ngộ vô sở đắc” thật dòng chân Tăng.
Thiệu Phật kế Tổ liên đăng,
Tương truyền y bát thừa thằng thiệu long.

Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này

 Báo lỗi: Để giúp chúng tôi quản lý tốt hơn chất lượng các bài hát bạn hãy gửi ngay thông tin khi gặp vấn đề nào đó về bài hát hoặc album này

Nhập tên bạn:
Nếu không phải một trong các nguyên nhân trên bạn vui lòng nhập nguyên nhân vào ô dưới đây.
Nhấp vào đây để tải bài hát về máy
Bình luận
Bạn cần Đăng nhập / Đăng ký để thực hiện chức năng này
 

Hộp nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 8903
  • Tháng hiện tại: 991971
  • Tổng lượt truy cập: 60997709
Xem bản: Desktop | Mobile